Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Co z tymi wysokościami?

Niejeden raz zwracaliście nam uwagę, że podawane przez nas wysokości są błędne. Robiliście to na tyle często, że postanowiliśmy w końcu uporządkować ten temat.

Na początek jednak słów kilka skąd się owe błędy biorą. Otóż składają się na nie dwa czynniki:

  • niedokładności w siatce mapy Google,
  • niedokładności w naszych szlakach.

One razem powodują, że szczególnie na obszarach o znacznej „przepaścistości” (czyli głównie w Tatrach) dane uzyskiwane automatycznie odbiegają od rzeczywistości.

Zatem poprawiamy, poprawiamy. Przy miejscach ze skorygowaną wysokością nie pojawi się już gwiazdka z adnotacją (przykład górny). Jeśli natomiast gwiazdka nadal jest (u dołu) – bądźcie wyrozumiali. Oznacza to, że jeszcze nie zdążyliśmy nanieść poprawki do tego punktu albo, co w wielu przypadkach nastąpi, nie znamy dokładnej wysokości.

Przykłady wysokości skorygowanej i automatycznej.