Nachylenie terenu na profilu wysokości

Przy profilu wysokości pojawiła się nowa opcja – nachylenie terenu. Można ją włączyć dla większości profilów w serwisie.

Nachylenie terenu wyrażone w procentach mówi o tym ile metrów w pionie zostało pokonanych na odcinku 100 metrów (po zrzutowaniu drogi na płaski odcinek). Na przykład nachylenie 12% oznacza, że na odcinku 100 metrów („po płaskim”) pokonane zostało 12 metrów w pionie. Wartość 100% odpowiada nachyleniu terenu o kącie 45°. Nachylenia większe od 100% nie są niczym dziwnym i mogą występować w stromych górach.

Aby wizualizacja nachyleń była czytelna, podzieliliśmy je na grupy kolorystyczne. „Zielone” nachylenie – najbardziej łagodne, „fioletowe” – najbardziej strome. Podział ten jest umowny.

UWAGA! Ze względu na stosowane przez nas korekty wysokości w niektórych punktach oraz niedokładności modelu wysokościowego, wartość podawanego nachylenia jest przybliżona i należy traktować ją orientacyjnie. Mogą też pojawić się miejscowe nieprawidłowości w podawanych wartościach, szczególnie dla stromych tras.

Którędy na Rysy?

Poniższe profile pokazują dwa podejścia na Rysy – od strony polskiej i słowackiej. Ilość podejść jest porównywalna (co widać na osi pionowej pokazującej wysokość n.p.m.), długości tras nieco się różnią. Nachylenie terenu pozwala z grubsza ocenić, która tras jest bardziej „stroma”.

5 przemyśleń nt. „Nachylenie terenu na profilu wysokości

    1. A jak dokładnie miałoby to działać? Jakieś dodatkowe filtrowanie / wykluczenie tras, na których występują za strome fragmenty czy coś podobnego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *